บูธ ของแต่งสวน / ออกแบบจัดสวน

บริษัท : บ.บาโก๊ต จก.

แบรนด์ : บาโก๊ด บจก.
สินค้าที่ขาย : ของแต่งสวนทำด้วยเหล็กดินเผาไม้
เลขที่บูธ : W088,W089
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : บ.บาโก๊ต จก.

แบรนด์ : บาโก๊ด บจก.
สินค้าที่ขาย : ของแต่งสวนทำด้วยเหล็กดินเผาไม้
เลขที่บูธ : W088,W089
เลขเสา : 6-8

บริษัท : สวนบางบอนและเพื่อน

แบรนด์ : สวนบางบอนและเพื่อน
สินค้าที่ขาย : กล้วยไม้ ต้นไม้ กระบองเพชร
เลขที่บูธ : W100,W101
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : สวนบางบอนและเพื่อน

แบรนด์ : สวนบางบอนและเพื่อน
สินค้าที่ขาย : กล้วยไม้ ต้นไม้ กระบองเพชร
เลขที่บูธ : W100,W101
เลขเสา : 6-8

บริษัท : บจก.สวนลีลา

แบรนด์ : สวนลีลา
สินค้าที่ขาย : จัดสวน
เลขที่บูธ : T083,T084,T085,T117,
เลขเสา : 12-13
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : บจก.สวนลีลา

แบรนด์ : สวนลีลา
สินค้าที่ขาย : จัดสวน
เลขที่บูธ : T083,T084,T085,T117,
เลขเสา : 12-13

บริษัท : Garden Wednesday

แบรนด์ : Gardenwednesday
สินค้าที่ขาย : กระถางเซรามิค ของตกแต่งสวน
เลขที่บูธ : U008
เลขเสา : 9-11
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Garden Wednesday

แบรนด์ : Gardenwednesday
สินค้าที่ขาย : กระถางเซรามิค ของตกแต่งสวน
เลขที่บูธ : U008
เลขเสา : 9-11

บริษัท : D'ECOR VIVANT บจก.เดคคอร์ วิวอง

แบรนด์ : เดคคอร์ วิวอง
สินค้าที่ขาย : กระถางต้นไม้ ที่แขวนสายยาง
เลขที่บูธ : U009,U010
เลขเสา : 9-11
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : D'ECOR VIVANT บจก.เดคคอร์ วิวอง

แบรนด์ : เดคคอร์ วิวอง
สินค้าที่ขาย : กระถางต้นไม้ ที่แขวนสายยาง
เลขที่บูธ : U009,U010
เลขเสา : 9-11

บริษัท : พนา1000 เมืองต้นไม้

แบรนด์ : พนา1000 เมืองต้นไม้
สินค้าที่ขาย : ต้นไม้ รับออกแบบจัดสวน
เลขที่บูธ : U015,U016,U017,U049,
เลขเสา : 9-11
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : พนา1000 เมืองต้นไม้

แบรนด์ : พนา1000 เมืองต้นไม้
สินค้าที่ขาย : ต้นไม้ รับออกแบบจัดสวน
เลขที่บูธ : U015,U016,U017,U049,
เลขเสา : 9-11

บริษัท : กิม กวน ฮง

แบรนด์ : กิม กวน ฮง
สินค้าที่ขาย : พรรณไม้มงคล ไม้แปลกหายาก ไม้ประดับ
เลขที่บูธ : U113,U114
เลขเสา : 9-11
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : กิม กวน ฮง

แบรนด์ : กิม กวน ฮง
สินค้าที่ขาย : พรรณไม้มงคล ไม้แปลกหายาก ไม้ประดับ
เลขที่บูธ : U113,U114
เลขเสา : 9-11

บริษัท : หจก.นีโอ พ็อตเตอรี่

แบรนด์ : นีโอพ็อตเตอรี่
สินค้าที่ขาย : ของตกแต่งสวน เซรามิกส์และเครื่องปั้นดินเผา
เลขที่บูธ : U115,U116
เลขเสา : 9-11
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : หจก.นีโอ พ็อตเตอรี่

แบรนด์ : นีโอพ็อตเตอรี่
สินค้าที่ขาย : ของตกแต่งสวน เซรามิกส์และเครื่องปั้นดินเผา
เลขที่บูธ : U115,U116
เลขเสา : 9-11

บริษัท : หจก.ภูธาร อาร์ต ร็อด

แบรนด์ : ภูธาร Art Rock
สินค้าที่ขาย : ภูเขาน้ำล้น
เลขที่บูธ : U142,U143,U176,U177
เลขเสา : 9-11
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : หจก.ภูธาร อาร์ต ร็อด

แบรนด์ : ภูธาร Art Rock
สินค้าที่ขาย : ภูเขาน้ำล้น
เลขที่บูธ : U142,U143,U176,U177
เลขเสา : 9-11

บริษัท : Sarunya Shop

แบรนด์ : sarunya
สินค้าที่ขาย : ของแต่งสวน
เลขที่บูธ : U144
เลขเสา : 9-11
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Sarunya Shop

แบรนด์ : sarunya
สินค้าที่ขาย : ของแต่งสวน
เลขที่บูธ : U144
เลขเสา : 9-11

บริษัท : พฤกษาศิลป์

แบรนด์ : พฤกษาศิลป์
สินค้าที่ขาย : ของแต่งสวน
เลขที่บูธ : U145,U146,U179,U180
เลขเสา : 9-11
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : พฤกษาศิลป์

แบรนด์ : พฤกษาศิลป์
สินค้าที่ขาย : ของแต่งสวน
เลขที่บูธ : U145,U146,U179,U180
เลขเสา : 9-11

บริษัท : I-POT

แบรนด์ : I-POT
สินค้าที่ขาย : กระถางคอนกรีต กระถางไฟเบอร์
เลขที่บูธ : U147,U148,U149,U181,
เลขเสา : 9-11
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : I-POT

แบรนด์ : I-POT
สินค้าที่ขาย : กระถางคอนกรีต กระถางไฟเบอร์
เลขที่บูธ : U147,U148,U149,U181,
เลขเสา : 9-11

บริษัท : บริษัท กิ่งก้านใบ จำกัด

แบรนด์ : กิ่งก้านใบ
สินค้าที่ขาย : ออกแบบและสร้างสวน
เลขที่บูธ : U151,U152,U153,U185,
เลขเสา : 9-11
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : บริษัท กิ่งก้านใบ จำกัด

แบรนด์ : กิ่งก้านใบ
สินค้าที่ขาย : ออกแบบและสร้างสวน
เลขที่บูธ : U151,U152,U153,U185,
เลขเสา : 9-11

บริษัท : ชัยโยฟาร์ม บจก.

แบรนด์ : ชัยโยฟาร์ม บจก.
สินค้าที่ขาย : อุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ย ต้นไม้ เครื่องปลูกผักไฮโดรโปรนิก
เลขที่บูธ : U174,U175
เลขเสา : 9-11
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ชัยโยฟาร์ม บจก.

แบรนด์ : ชัยโยฟาร์ม บจก.
สินค้าที่ขาย : อุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ย ต้นไม้ เครื่องปลูกผักไฮโดรโปรนิก
เลขที่บูธ : U174,U175
เลขเสา : 9-11