บูธ งานฝีมือ / งานคราฟท์

บริษัท : playworks

แบรนด์ : playworks
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : B122
เลขเสา : 49-50
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : playworks

แบรนด์ : playworks
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : B122
เลขเสา : 49-50

บริษัท : well gems ร้าน

แบรนด์ : well gems ร้าน
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C061
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : well gems ร้าน

แบรนด์ : well gems ร้าน
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C061
เลขเสา : 47-48

บริษัท : Munzaa

แบรนด์ : Munzaa
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z029,Z030
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Munzaa

แบรนด์ : Munzaa
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z029,Z030
เลขเสา : โซนด้านนอก

บริษัท : สมิธ แอนด์ ซัน บจก.

แบรนด์ : SMITH & SONS
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z031
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : สมิธ แอนด์ ซัน บจก.

แบรนด์ : SMITH & SONS
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z031
เลขเสา : โซนด้านนอก

บริษัท : NAJAI STUSIO

แบรนด์ : NAJAI STUSIO
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z032,Z033
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : NAJAI STUSIO

แบรนด์ : NAJAI STUSIO
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z032,Z033
เลขเสา : โซนด้านนอก

บริษัท : Rhythm of wood

แบรนด์ : Rhythm of wood
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z034
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Rhythm of wood

แบรนด์ : Rhythm of wood
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z034
เลขเสา : โซนด้านนอก

บริษัท : 141&CO

แบรนด์ : 141&CO
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z036,Z037
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : 141&CO

แบรนด์ : 141&CO
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z036,Z037
เลขเสา : โซนด้านนอก

บริษัท : USOB Living&Crafts

แบรนด์ : USOB Living&Crafts
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z038,Z039
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : USOB Living&Crafts

แบรนด์ : USOB Living&Crafts
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z038,Z039
เลขเสา : โซนด้านนอก

บริษัท : เครื่องนุ่งห่ม

แบรนด์ : เครื่องนุ่งห่ม
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z040
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เครื่องนุ่งห่ม

แบรนด์ : เครื่องนุ่งห่ม
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z040
เลขเสา : โซนด้านนอก

บริษัท : NUTTIYAR x LITTEN

แบรนด์ : NUTTIYAR x LITTEN
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z043
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : NUTTIYAR x LITTEN

แบรนด์ : NUTTIYAR x LITTEN
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z043
เลขเสา : โซนด้านนอก

บริษัท : Deaw maeklong

แบรนด์ : Deaw maeklong
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z044
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Deaw maeklong

แบรนด์ : Deaw maeklong
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z044
เลขเสา : โซนด้านนอก

บริษัท : Line Kram

แบรนด์ : Line Kram
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z045,Z046
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Line Kram

แบรนด์ : Line Kram
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z045,Z046
เลขเสา : โซนด้านนอก

บริษัท : A rangkarn ceramic

แบรนด์ : A rangkarn ceramic
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z050
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : A rangkarn ceramic

แบรนด์ : A rangkarn ceramic
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z050
เลขเสา : โซนด้านนอก

บริษัท : NATTO STUDIO

แบรนด์ : NATTO STUDIO
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z051
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : NATTO STUDIO

แบรนด์ : NATTO STUDIO
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : Z051
เลขเสา : โซนด้านนอก

บริษัท : PICA x WUNDER KAMMER

แบรนด์ : PICA x WUNDER KAMMER
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : z052
เลขเสา : โซนด้านนอก
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : PICA x WUNDER KAMMER

แบรนด์ : PICA x WUNDER KAMMER
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : z052
เลขเสา : โซนด้านนอก