บูธ ต้นไม้ / วัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นไม้

บริษัท : บจก.ยูไนเต็ด แมชชินานอรี่

แบรนด์ : ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ บจก.
สินค้าที่ขาย : รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
เลขที่บูธ : R094,R095
เลขเสา : 16-17
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : บจก.ยูไนเต็ด แมชชินานอรี่

แบรนด์ : ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ บจก.
สินค้าที่ขาย : รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
เลขที่บูธ : R094,R095
เลขเสา : 16-17

บริษัท : บจก.เพิ่มผลผลิต

แบรนด์ : เพิ่มผลผลิต บจก.
สินค้าที่ขาย : ปุ๋ย
เลขที่บูธ : R124
เลขเสา : 16-17
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : บจก.เพิ่มผลผลิต

แบรนด์ : เพิ่มผลผลิต บจก.
สินค้าที่ขาย : ปุ๋ย
เลขที่บูธ : R124
เลขเสา : 16-17

บริษัท : ต้นกล้า

แบรนด์ : ต้นกล้า
สินค้าที่ขาย : ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้หอม ไม้เล็ก
เลขที่บูธ : W095,W096
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ต้นกล้า

แบรนด์ : ต้นกล้า
สินค้าที่ขาย : ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้หอม ไม้เล็ก
เลขที่บูธ : W095,W096
เลขเสา : 6-8

บริษัท : แม็กการ์เด้น

แบรนด์ : แม็กการ์เด้น
สินค้าที่ขาย : ไม้ดอก ไม้ประดับ
เลขที่บูธ : W093,W094
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : แม็กการ์เด้น

แบรนด์ : แม็กการ์เด้น
สินค้าที่ขาย : ไม้ดอก ไม้ประดับ
เลขที่บูธ : W093,W094
เลขเสา : 6-8

บริษัท : เพลินพิศ ออคิดส์

แบรนด์ : เพลินพิศ ออคิดส์
สินค้าที่ขาย : กล้วยไม้ ไม้ประดับ
เลขที่บูธ : W097
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เพลินพิศ ออคิดส์

แบรนด์ : เพลินพิศ ออคิดส์
สินค้าที่ขาย : กล้วยไม้ ไม้ประดับ
เลขที่บูธ : W097
เลขเสา : 6-8

บริษัท : NSD.ADENIUM FARM

แบรนด์ : NSD.ADENIUM FARM
สินค้าที่ขาย : ชวนชม ลิ้นมังกร ลีลาวดี
เลขที่บูธ : W098,W099
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : NSD.ADENIUM FARM

แบรนด์ : NSD.ADENIUM FARM
สินค้าที่ขาย : ชวนชม ลิ้นมังกร ลีลาวดี
เลขที่บูธ : W098,W099
เลขเสา : 6-8

บริษัท : สวนสวย 88

แบรนด์ : ต้นไม้ ไม้หอม ไม้โบราณ
สินค้าที่ขาย : ต้นไม้ ไม้หอม ไม้โบราณ
เลขที่บูธ : W102,W103
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : สวนสวย 88

แบรนด์ : ต้นไม้ ไม้หอม ไม้โบราณ
สินค้าที่ขาย : ต้นไม้ ไม้หอม ไม้โบราณ
เลขที่บูธ : W102,W103
เลขเสา : 6-8

บริษัท : พวงชมภู ออร์คิด

แบรนด์ : พวงชมภู ออร์คิด
สินค้าที่ขาย : ไม้ดอกไม้ประดับ
เลขที่บูธ : W104,W105
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : พวงชมภู ออร์คิด

แบรนด์ : พวงชมภู ออร์คิด
สินค้าที่ขาย : ไม้ดอกไม้ประดับ
เลขที่บูธ : W104,W105
เลขเสา : 6-8

บริษัท : อินทีเรีย 88

แบรนด์ : อินทีเรีย 88
สินค้าที่ขาย : ไม้ใหญ่ ไม้มอญ
เลขที่บูธ : W106,W107
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : อินทีเรีย 88

แบรนด์ : อินทีเรีย 88
สินค้าที่ขาย : ไม้ใหญ่ ไม้มอญ
เลขที่บูธ : W106,W107
เลขเสา : 6-8

บริษัท : สวนกุหลาบ สวนน้ำโรชาเรี่ยน

แบรนด์ : สวนกุหลาบ สวนน้ำโรชาเรี่ยน
สินค้าที่ขาย : ต้นกุหลาบสหพันธุ์ต่างประเทศ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลต่างประเทศ
เลขที่บูธ : W108,W109
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : สวนกุหลาบ สวนน้ำโรชาเรี่ยน

แบรนด์ : สวนกุหลาบ สวนน้ำโรชาเรี่ยน
สินค้าที่ขาย : ต้นกุหลาบสหพันธุ์ต่างประเทศ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลต่างประเทศ
เลขที่บูธ : W108,W109
เลขเสา : 6-8

บริษัท : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

แบรนด์ : สวนกุหลาบ สวนโรซาเรี่ยน
สินค้าที่ขาย : เมล็ดพันธุ์ผัก ผักสด
เลขที่บูธ : W110,W111
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

แบรนด์ : สวนกุหลาบ สวนโรซาเรี่ยน
สินค้าที่ขาย : เมล็ดพันธุ์ผัก ผักสด
เลขที่บูธ : W110,W111
เลขเสา : 6-8

บริษัท : I am Orchid

แบรนด์ : I am orchid
สินค้าที่ขาย : แคคตัส กระบองเพชร กล้วยไม้
เลขที่บูธ : W113,W114
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : I am Orchid

แบรนด์ : I am orchid
สินค้าที่ขาย : แคคตัส กระบองเพชร กล้วยไม้
เลขที่บูธ : W113,W114
เลขเสา : 6-8

บริษัท : สวนใหญ่ไม้ไทร

แบรนด์ : สวนใหญ่ไม้ไทร
สินค้าที่ขาย : ไม้ไทย ไม้ดอก
เลขที่บูธ : W115,W116
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : สวนใหญ่ไม้ไทร

แบรนด์ : สวนใหญ่ไม้ไทร
สินค้าที่ขาย : ไม้ไทย ไม้ดอก
เลขที่บูธ : W115,W116
เลขเสา : 6-8

บริษัท : สยามไวท์ ออร์คิด

แบรนด์ : สยามไวท์ ออร์คิด
สินค้าที่ขาย : กล้วยไม้ และเฟิน
เลขที่บูธ : W125,W126
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : สยามไวท์ ออร์คิด

แบรนด์ : สยามไวท์ ออร์คิด
สินค้าที่ขาย : กล้วยไม้ และเฟิน
เลขที่บูธ : W125,W126
เลขเสา : 6-8

บริษัท : บ้านสวนขวัญ ออร์คิด

แบรนด์ : บ้านสวนขวัญ ออร์คิด
สินค้าที่ขาย : กล้วยไม้ สับประรดสี
เลขที่บูธ : W127,W144
เลขเสา : 6-8
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : บ้านสวนขวัญ ออร์คิด

แบรนด์ : บ้านสวนขวัญ ออร์คิด
สินค้าที่ขาย : กล้วยไม้ สับประรดสี
เลขที่บูธ : W127,W144
เลขเสา : 6-8