บูธ รับสร้างบ้าน / ตกแต่งบ้าน / ตกแต่งภายใน / ออกแบบบ้าน

บริษัท : กรีน เว้นท์ บจก.

แบรนด์ : กรีน เว้นท์ บจก.
สินค้าที่ขาย : อุปกรณ์ระบายความร้อนบ้าน ระบายอากาศของบ้าน
เลขที่บูธ : O130
เลขเสา : 22-23
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : กรีน เว้นท์ บจก.

แบรนด์ : กรีน เว้นท์ บจก.
สินค้าที่ขาย : อุปกรณ์ระบายความร้อนบ้าน ระบายอากาศของบ้าน
เลขที่บูธ : O130
เลขเสา : 22-23

บริษัท : HAPPY HOUSE

แบรนด์ : HAPPY HOUSE
สินค้าที่ขาย : บ้านน็อคดาวน์
เลขที่บูธ : N086,N087,N088,N089,
เลขเสา : 24-25
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : HAPPY HOUSE

แบรนด์ : HAPPY HOUSE
สินค้าที่ขาย : บ้านน็อคดาวน์
เลขที่บูธ : N086,N087,N088,N089,
เลขเสา : 24-25

บริษัท : มหานครดีไซน์ บจก.

แบรนด์ : มหานครดีไซน์ บจก.
สินค้าที่ขาย : ออกแบบตกแต่งภายใน
เลขที่บูธ : N090,N124
เลขเสา : 24-25
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : มหานครดีไซน์ บจก.

แบรนด์ : มหานครดีไซน์ บจก.
สินค้าที่ขาย : ออกแบบตกแต่งภายใน
เลขที่บูธ : N090,N124
เลขเสา : 24-25

บริษัท : อาคเนย์ประกันภัย บมจ.

แบรนด์ : อาคเนย์ประกันภัย บมจ.
สินค้าที่ขาย : อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เลขที่บูธ : N125
เลขเสา : 24-25
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : อาคเนย์ประกันภัย บมจ.

แบรนด์ : อาคเนย์ประกันภัย บมจ.
สินค้าที่ขาย : อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เลขที่บูธ : N125
เลขเสา : 24-25

บริษัท : พาราด็อกซ์ ดีไซน์ แลบ บจก.

แบรนด์ : พาราด็อกซ์ ดีไซน์ แลบ บจก.
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้านและออกแบบตกแต่งภายใน
เลขที่บูธ : N126,N127
เลขเสา : 24-25
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : พาราด็อกซ์ ดีไซน์ แลบ บจก.

แบรนด์ : พาราด็อกซ์ ดีไซน์ แลบ บจก.
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้านและออกแบบตกแต่งภายใน
เลขที่บูธ : N126,N127
เลขเสา : 24-25

บริษัท : ซีคอนโฮม จำกัด บ.

แบรนด์ : ซีคอนโฮม จำกัด บ.
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน
เลขที่บูธ : O001,O002,O003,O004,
เลขเสา : 22-23
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ซีคอนโฮม จำกัด บ.

แบรนด์ : ซีคอนโฮม จำกัด บ.
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน
เลขที่บูธ : O001,O002,O003,O004,
เลขเสา : 22-23

บริษัท : บ้านเศรษฐีโฮม

แบรนด์ : บ้านเศรษฐีโฮม
สินค้าที่ขาย : บ้านน็อคดาวน์
เลขที่บูธ : O006,O007,O008,O009,
เลขเสา : 22-23
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : บ้านเศรษฐีโฮม

แบรนด์ : บ้านเศรษฐีโฮม
สินค้าที่ขาย : บ้านน็อคดาวน์
เลขที่บูธ : O006,O007,O008,O009,
เลขเสา : 22-23

บริษัท : ไนนต์ตี้ ไนน์ อเวนิว บจก.

แบรนด์ : โครงการ ล้านนาเลควิว เชียงใหม่
สินค้าที่ขาย : โครงการบ้าน
เลขที่บูธ : O011,O012,O013,O045,
เลขเสา : 22-23
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ไนนต์ตี้ ไนน์ อเวนิว บจก.

แบรนด์ : โครงการ ล้านนาเลควิว เชียงใหม่
สินค้าที่ขาย : โครงการบ้าน
เลขที่บูธ : O011,O012,O013,O045,
เลขเสา : 22-23

บริษัท : วิท วี บจก.

แบรนด์ : วิท วี บจก.
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน/บ้านน็อคดาวน์
เลขที่บูธ : O014,O048
เลขเสา : 22-23
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : วิท วี บจก.

แบรนด์ : วิท วี บจก.
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน/บ้านน็อคดาวน์
เลขที่บูธ : O014,O048
เลขเสา : 22-23

บริษัท : Thai Seng Trading (Thailand) Co.,Ltd

แบรนด์ : Thai Seng Trading (Thailand) Co.,Ltd
สินค้าที่ขาย : เครื่องมือช่างและงานสวน
เลขที่บูธ : O015,O016,O017,O049,
เลขเสา : 22-23
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Thai Seng Trading (Thailand) Co.,Ltd

แบรนด์ : Thai Seng Trading (Thailand) Co.,Ltd
สินค้าที่ขาย : เครื่องมือช่างและงานสวน
เลขที่บูธ : O015,O016,O017,O049,
เลขเสา : 22-23

บริษัท : บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ (สำนักงานใหญ่) บจก.

แบรนด์ : รับสร้างบ้าน
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน
เลขที่บูธ : O018,O019,O020,O052,
เลขเสา : 22-23
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ (สำนักงานใหญ่) บจก.

แบรนด์ : รับสร้างบ้าน
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน
เลขที่บูธ : O018,O019,O020,O052,
เลขเสา : 22-23

บริษัท : อเรย์ คอนสรัคชั่น บจก.

แบรนด์ : อเรย์ คอนสรัคชั่น บจก.
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน
เลขที่บูธ : O021,O055,O056
เลขเสา : 22-23
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : อเรย์ คอนสรัคชั่น บจก.

แบรนด์ : อเรย์ คอนสรัคชั่น บจก.
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน
เลขที่บูธ : O021,O055,O056
เลขเสา : 22-23

บริษัท : เพอร์เฟด เฮาส์ แอนด์ ดีซายน์

แบรนด์ : เพอร์เฟด เฮาส์ แอนด์ ดีซายน์
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน
เลขที่บูธ : O022
เลขเสา : 22-23
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เพอร์เฟด เฮาส์ แอนด์ ดีซายน์

แบรนด์ : เพอร์เฟด เฮาส์ แอนด์ ดีซายน์
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน
เลขที่บูธ : O022
เลขเสา : 22-23

บริษัท : โฮมสแควร์ ดีเวลอปเมนท์ บจก.

แบรนด์ : โฮมสแควร์ ดีเวลอปเมนท์ บจก.
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน
เลขที่บูธ : O023
เลขเสา : 22-23
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : โฮมสแควร์ ดีเวลอปเมนท์ บจก.

แบรนด์ : โฮมสแควร์ ดีเวลอปเมนท์ บจก.
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน
เลขที่บูธ : O023
เลขเสา : 22-23

บริษัท : อาร์ต เทค โฮม บจก.

แบรนด์ : อาร์ต เทค โฮม บจก.
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน
เลขที่บูธ : O024,O025
เลขเสา : 22-23
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : อาร์ต เทค โฮม บจก.

แบรนด์ : อาร์ต เทค โฮม บจก.
สินค้าที่ขาย : รับสร้างบ้าน
เลขที่บูธ : O024,O025
เลขเสา : 22-23