บูธ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง / วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและใช้งานในบ้าน

บริษัท : กรีน ไฮ โปรดักส์ บจก.

แบรนด์ : COCO THEEXCELLENT FLOOR
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : H028,H062
เลขเสา : 36-37
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : กรีน ไฮ โปรดักส์ บจก.

แบรนด์ : COCO THEEXCELLENT FLOOR
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : H028,H062
เลขเสา : 36-37

บริษัท : เบเยอร์ บจก.

แบรนด์ : สีเบเยอร์
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : H079,H080,H081,H082,
เลขเสา : 36-37
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เบเยอร์ บจก.

แบรนด์ : สีเบเยอร์
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : H079,H080,H081,H082,
เลขเสา : 36-37

บริษัท : อารีย์เทรดดิ้ง2005 บจก.

แบรนด์ : อารีย์เทรดดิ้ง2005 บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : I009,I010,I043,I044
เลขเสา : 34-35
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : อารีย์เทรดดิ้ง2005 บจก.

แบรนด์ : อารีย์เทรดดิ้ง2005 บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : I009,I010,I043,I044
เลขเสา : 34-35

บริษัท : วิสต้า อินเตอร์เทรด บจก.

แบรนด์ : Vista Flooring
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : I062,I063,I064
เลขเสา : 34-35
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : วิสต้า อินเตอร์เทรด บจก.

แบรนด์ : Vista Flooring
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : I062,I063,I064
เลขเสา : 34-35

บริษัท : พิสิษฐ์สแตนเลส08 บจก.

แบรนด์ : พิสิษฐ์สแตนเลส08 บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : L099,L100
เลขเสา : 28-29
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : พิสิษฐ์สแตนเลส08 บจก.

แบรนด์ : พิสิษฐ์สแตนเลส08 บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : L099,L100
เลขเสา : 28-29

บริษัท : รูบี้ช๊อป หจก.

แบรนด์ : รูบี้ช๊อป หจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : M013
เลขเสา : 26-27
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : รูบี้ช๊อป หจก.

แบรนด์ : รูบี้ช๊อป หจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : M013
เลขเสา : 26-27

บริษัท : อันมาร์ บจก.

แบรนด์ : อันมาร์ บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : M024,M025,M058,M059
เลขเสา : 26-27
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : อันมาร์ บจก.

แบรนด์ : อันมาร์ บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : M024,M025,M058,M059
เลขเสา : 26-27

บริษัท : Nine Curtain

แบรนด์ : Nine Curtain
สินค้าที่ขาย : ผ้าม่าน
เลขที่บูธ : A027,A028,A029,A059
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Nine Curtain

แบรนด์ : Nine Curtain
สินค้าที่ขาย : ผ้าม่าน
เลขที่บูธ : A027,A028,A029,A059
เลขเสา : 51-52

บริษัท : Fateh International

แบรนด์ : Fateh International
สินค้าที่ขาย : ผ้าม่าน
เลขที่บูธ : A048,A049,A078,A079
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Fateh International

แบรนด์ : Fateh International
สินค้าที่ขาย : ผ้าม่าน
เลขที่บูธ : A048,A049,A078,A079
เลขเสา : 51-52

บริษัท : ไลท์ติ้งแฟคทอรี่ บจก.

แบรนด์ : LIGHTING FACTORY
สินค้าที่ขาย : โคมไฟดีไซน์ หลอดไฟ
เลขที่บูธ : B024,B025,B054,B055
เลขเสา : 49-50
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : วี-อาร์ เคอร์เทน

แบรนด์ : วี-อาร์ เคอร์เทน
สินค้าที่ขาย : ผ้าม่าน
เลขที่บูธ : B071,B072,B105,B106
เลขเสา : 49-50
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : วี-อาร์ เคอร์เทน

แบรนด์ : วี-อาร์ เคอร์เทน
สินค้าที่ขาย : ผ้าม่าน
เลขที่บูธ : B071,B072,B105,B106
เลขเสา : 49-50

บริษัท : ยูเท๊กซ์ไทล์ บจก.

แบรนด์ : U Textile
สินค้าที่ขาย : Textile (CURTAIN,UPHOLSTERY)
เลขที่บูธ : C079,C080,C081,C117,
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ยูเท๊กซ์ไทล์ บจก.

แบรนด์ : U Textile
สินค้าที่ขาย : Textile (CURTAIN,UPHOLSTERY)
เลขที่บูธ : C079,C080,C081,C117,
เลขเสา : 47-48

บริษัท : HOME508

แบรนด์ : HOME508
สินค้าที่ขาย : วอลเปเปอร์ สติ๊กเกอร์ งานเหล็ก
เลขที่บูธ : C096,C097,C098,C134,
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : HOME508

แบรนด์ : HOME508
สินค้าที่ขาย : วอลเปเปอร์ สติ๊กเกอร์ งานเหล็ก
เลขที่บูธ : C096,C097,C098,C134,
เลขเสา : 47-48

บริษัท : กู๊ดส์ เอฟโวลูชั่น บจก.

แบรนด์ : กู๊ดส์ เอฟโวลูชั่น บจก.
สินค้าที่ขาย : พรมเช็ดเท้า ที่รองเท้า teabrand
เลขที่บูธ : C114
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : กู๊ดส์ เอฟโวลูชั่น บจก.

แบรนด์ : กู๊ดส์ เอฟโวลูชั่น บจก.
สินค้าที่ขาย : พรมเช็ดเท้า ที่รองเท้า teabrand
เลขที่บูธ : C114
เลขเสา : 47-48

บริษัท : วาลิดิตี้ บจก.

แบรนด์ : วาลิดิตี้ บจก.
สินค้าที่ขาย : ผ่านม่าน มู่ลี่ วอลเปเปอร์
เลขที่บูธ : D024,D025,D062,D063
เลขเสา : 45-46
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : วาลิดิตี้ บจก.

แบรนด์ : วาลิดิตี้ บจก.
สินค้าที่ขาย : ผ่านม่าน มู่ลี่ วอลเปเปอร์
เลขที่บูธ : D024,D025,D062,D063
เลขเสา : 45-46