บูธ อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท : ขายของฝากเจ๊หงษ์เชียงใหม่ ร้าน

แบรนด์ : เจ๊หงษ์เชียงใหม่ ร้าน
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C099,C100
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ขายของฝากเจ๊หงษ์เชียงใหม่ ร้าน

แบรนด์ : เจ๊หงษ์เชียงใหม่ ร้าน
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C099,C100
เลขเสา : 47-48

บริษัท : ที-เร็ก คอมมิวนิเคชั่น บจก.

แบรนด์ : ร้านข้าวแห้งไก่ เฮียเกียรติ
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C102
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ที-เร็ก คอมมิวนิเคชั่น บจก.

แบรนด์ : ร้านข้าวแห้งไก่ เฮียเกียรติ
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C102
เลขเสา : 47-48

บริษัท : ข้าวแกงแม่พลอย

แบรนด์ : ข้าวแกงแม่พลอย
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C103,C104
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ข้าวแกงแม่พลอย

แบรนด์ : ข้าวแกงแม่พลอย
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C103,C104
เลขเสา : 47-48

บริษัท : ชนาธิป จันทรวงศ์ นาย

แบรนด์ : AOODY ขาหมูเยอรมัน
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C105,C106
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ชนาธิป จันทรวงศ์ นาย

แบรนด์ : AOODY ขาหมูเยอรมัน
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C105,C106
เลขเสา : 47-48

บริษัท : ครัวเมืองตรัง

แบรนด์ : ครัวเมืองตรัง
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C137,C138
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ครัวเมืองตรัง

แบรนด์ : ครัวเมืองตรัง
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C137,C138
เลขเสา : 47-48

บริษัท : ชัยณรงค์ฟู้ด บจก.

แบรนด์ : ชัยณรงค์ฟู้ด บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C139,C140
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ชัยณรงค์ฟู้ด บจก.

แบรนด์ : ชัยณรงค์ฟู้ด บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C139,C140
เลขเสา : 47-48

บริษัท : สุภาพร สกิดใจ

แบรนด์ : สุภาพร สกิดใจ
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C141
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : สุภาพร สกิดใจ

แบรนด์ : สุภาพร สกิดใจ
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C141
เลขเสา : 47-48

บริษัท : แคปหมูแม่ปราณี

แบรนด์ : แคปหมูแม่ปราณี
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C142
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : แคปหมูแม่ปราณี

แบรนด์ : แคปหมูแม่ปราณี
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C142
เลขเสา : 47-48

บริษัท : บ้านโดนัท

แบรนด์ : บ้านโดนัท
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C143,C144
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : บ้านโดนัท

แบรนด์ : บ้านโดนัท
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : C143,C144
เลขเสา : 47-48

บริษัท : สุภาภรณ์ สตอเบอรี่

แบรนด์ : สุภาภรณ์ สตอเบอรี่
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D031,D032
เลขเสา : 45-46
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : สุภาภรณ์ สตอเบอรี่

แบรนด์ : สุภาภรณ์ สตอเบอรี่
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D031,D032
เลขเสา : 45-46

บริษัท : ลูกชิ้นปลาเยาวราช K.วรรณ

แบรนด์ : ลูกชิ้นปลาเยาวราช K.วรรณ
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D033,D034
เลขเสา : 45-46
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ลูกชิ้นปลาเยาวราช K.วรรณ

แบรนด์ : ลูกชิ้นปลาเยาวราช K.วรรณ
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D033,D034
เลขเสา : 45-46

บริษัท : ครัวกำไรทอง

แบรนด์ : ครัวกำไรทอง
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D035,D036
เลขเสา : 45-46
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ครัวกำไรทอง

แบรนด์ : ครัวกำไรทอง
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D035,D036
เลขเสา : 45-46

บริษัท : ล้านนา

แบรนด์ : ล้านนา
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D037,D038
เลขเสา : 45-46
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ล้านนา

แบรนด์ : ล้านนา
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D037,D038
เลขเสา : 45-46

บริษัท : ครัวป้าวิไล

แบรนด์ : ครัวป้าวิไล
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D069,D070
เลขเสา : 45-46
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ครัวป้าวิไล

แบรนด์ : ครัวป้าวิไล
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D069,D070
เลขเสา : 45-46

บริษัท : วาบูลัน ชาชัก ร้าน

แบรนด์ : วาบูลัน ชาชัก ร้าน
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D071,D072
เลขเสา : 45-46
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : วาบูลัน ชาชัก ร้าน

แบรนด์ : วาบูลัน ชาชัก ร้าน
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D071,D072
เลขเสา : 45-46