บูธ เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน

บริษัท : ศิริมา เฟอร์นิเจอร์

แบรนด์ : ศิริมา เฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D006,D007,D008,D009,
เลขเสา : 45-46
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ศิริมา เฟอร์นิเจอร์

แบรนด์ : ศิริมา เฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D006,D007,D008,D009,
เลขเสา : 45-46

บริษัท : Valkyrie Gate

แบรนด์ : Valkyrie Gate
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D066
เลขเสา : 45-46
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Valkyrie Gate

แบรนด์ : Valkyrie Gate
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : D066
เลขเสา : 45-46

บริษัท : GW VERTJCAL GARDEN

แบรนด์ : GW VERTJCAL GARDEN
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : E082
เลขเสา : 43-44
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : GW VERTJCAL GARDEN

แบรนด์ : GW VERTJCAL GARDEN
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : E082
เลขเสา : 43-44

บริษัท : STANTON CABINET ART

แบรนด์ : STANTON CABINET ART
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : F023,F024,F025
เลขเสา : 41-42
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : STANTON CABINET ART

แบรนด์ : STANTON CABINET ART
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : F023,F024,F025
เลขเสา : 41-42

บริษัท : สรัชเฟอร์นิเจอร์56 หจก.

แบรนด์ : สรัชเฟอร์นิเจอร์56 หจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : H101,H102
เลขเสา : 36-37
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : สรัชเฟอร์นิเจอร์56 หจก.

แบรนด์ : สรัชเฟอร์นิเจอร์56 หจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : H101,H102
เลขเสา : 36-37

บริษัท : เมค อิท ดิฟเฟอเร้นท์ บจก.

แบรนด์ : เมค อิท ดิฟเฟอเร้นท์ บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : H135,H136
เลขเสา : 36-37
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เมค อิท ดิฟเฟอเร้นท์ บจก.

แบรนด์ : เมค อิท ดิฟเฟอเร้นท์ บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : H135,H136
เลขเสา : 36-37

บริษัท : ลิตอินลิฟวิ่ง บจก.

แบรนด์ : ลิตอินลิฟวิ่ง บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : J075,J076
เลขเสา : 32-33
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ลิตอินลิฟวิ่ง บจก.

แบรนด์ : ลิตอินลิฟวิ่ง บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : J075,J076
เลขเสา : 32-33

บริษัท : Alltag Design Ltd.

แบรนด์ : Alltag Design Ltd.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : K058,K059,K060,K084,
เลขเสา : 30-31
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Alltag Design Ltd.

แบรนด์ : Alltag Design Ltd.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : K058,K059,K060,K084,
เลขเสา : 30-31

บริษัท : เฟอร์นิสท์อินดัสทรี บจก.

แบรนด์ : NAMA.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : K061,K062,K087,K088
เลขเสา : 30-31
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เฟอร์นิสท์อินดัสทรี บจก.

แบรนด์ : NAMA.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : K061,K062,K087,K088
เลขเสา : 30-31

บริษัท : มีปิยบุญ (oggi) บจก.

แบรนด์ : oggi
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : K063,K064,K065,K089,
เลขเสา : 30-31
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : มีปิยบุญ (oggi) บจก.

แบรนด์ : oggi
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : K063,K064,K065,K089,
เลขเสา : 30-31

บริษัท : แปซิฟิคค้าไม้ บจก.

แบรนด์ : แปซิฟิคค้าไม้
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : K066,K067,K068,K069,
เลขเสา : 30-31
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : แปซิฟิคค้าไม้ บจก.

แบรนด์ : แปซิฟิคค้าไม้
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : K066,K067,K068,K069,
เลขเสา : 30-31

บริษัท : แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ บจก.

แบรนด์ : แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : K077,K078,K103,K104
เลขเสา : 30-31
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ บจก.

แบรนด์ : แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ บจก.
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : K077,K078,K103,K104
เลขเสา : 30-31

บริษัท : เพรสทีจ ซีเลคชั่น บจก.

แบรนด์ : BSAB
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : L072,L073
เลขเสา : 28-29
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เพรสทีจ ซีเลคชั่น บจก.

แบรนด์ : BSAB
สินค้าที่ขาย :
เลขที่บูธ : L072,L073
เลขเสา : 28-29

บริษัท : โฟล์คสโมเบล บจก.

แบรนด์ : Volksmoebel Co.,Ltd.
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยเหล็ก
เลขที่บูธ : A007
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : โฟล์คสโมเบล บจก.

แบรนด์ : Volksmoebel Co.,Ltd.
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยเหล็ก
เลขที่บูธ : A007
เลขเสา : 51-52

บริษัท : Home at heart

แบรนด์ : Home at heart
สินค้าที่ขาย : Bean Bag รูปตุ๊กตาสัตว์
เลขที่บูธ : A032
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Home at heart

แบรนด์ : Home at heart
สินค้าที่ขาย : Bean Bag รูปตุ๊กตาสัตว์
เลขที่บูธ : A032
เลขเสา : 51-52