รายชื่อบูธ

บริษัท : ลินดาเดคอเรชั่น

แบรนด์ : Linda Decoration
สินค้าที่ขาย : ของตกแต่งบ้าน
เลขที่บูธ : A001,A002,A003,A004,
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ลินดาเดคอเรชั่น

แบรนด์ : Linda Decoration
สินค้าที่ขาย : ของตกแต่งบ้าน
เลขที่บูธ : A001,A002,A003,A004,
เลขเสา : 51-52

บริษัท : โฟล์คสโมเบล บจก.

แบรนด์ : Volksmoebel Co.,Ltd.
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยเหล็ก
เลขที่บูธ : A007
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : โฟล์คสโมเบล บจก.

แบรนด์ : Volksmoebel Co.,Ltd.
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยเหล็ก
เลขที่บูธ : A007
เลขเสา : 51-52

บริษัท : SST DESIGN

แบรนด์ : SST DESIGN
สินค้าที่ขาย : ผ้าม่าน
เลขที่บูธ : A008,A009,A010,A011
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : SST DESIGN

แบรนด์ : SST DESIGN
สินค้าที่ขาย : ผ้าม่าน
เลขที่บูธ : A008,A009,A010,A011
เลขเสา : 51-52

บริษัท : วี.เอ็ม.พี.เฟอร์นิเจอร์

แบรนด์ : วี.เอ็ม.พี.เฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ไม้
เลขที่บูธ : A012,A013,A014,A015
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : วี.เอ็ม.พี.เฟอร์นิเจอร์

แบรนด์ : วี.เอ็ม.พี.เฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ไม้
เลขที่บูธ : A012,A013,A014,A015
เลขเสา : 51-52

บริษัท : จัดบ้าน Jadbaan

แบรนด์ : จัดบ้าน Jadbaan
สินค้าที่ขาย : บ้านเก็บของกลางแจ้ง เฟอร์นิเจอร์outdoor
เลขที่บูธ : A016,A017,A018,A019,
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : จัดบ้าน Jadbaan

แบรนด์ : จัดบ้าน Jadbaan
สินค้าที่ขาย : บ้านเก็บของกลางแจ้ง เฟอร์นิเจอร์outdoor
เลขที่บูธ : A016,A017,A018,A019,
เลขเสา : 51-52

บริษัท : วีนีเรท บจก.

แบรนด์ : วีนีเรท บจก.
สินค้าที่ขาย : เซรามิคของแต่งบ้าน
เลขที่บูธ : A021
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : วีนีเรท บจก.

แบรนด์ : วีนีเรท บจก.
สินค้าที่ขาย : เซรามิคของแต่งบ้าน
เลขที่บูธ : A021
เลขเสา : 51-52

บริษัท : เอ็ม ซี พลัส บจก.

แบรนด์ : เอ็มซี พลัส
สินค้าที่ขาย : โต๊ะพับอเนกประสงค์
เลขที่บูธ : A022,A023,A024
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เอ็ม ซี พลัส บจก.

แบรนด์ : เอ็มซี พลัส
สินค้าที่ขาย : โต๊ะพับอเนกประสงค์
เลขที่บูธ : A022,A023,A024
เลขเสา : 51-52

บริษัท : วัฒนาพาณิชย์

แบรนด์ : WATANAPANICH BRONZE FACTORY
สินค้าที่ขาย : รูปปั้นทองเหลือง
เลขที่บูธ : A025,A026,A055,A056,
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : วัฒนาพาณิชย์

แบรนด์ : WATANAPANICH BRONZE FACTORY
สินค้าที่ขาย : รูปปั้นทองเหลือง
เลขที่บูธ : A025,A026,A055,A056,
เลขเสา : 51-52

บริษัท : Nine Curtain

แบรนด์ : Nine Curtain
สินค้าที่ขาย : ผ้าม่าน
เลขที่บูธ : A027,A028,A029,A059
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Nine Curtain

แบรนด์ : Nine Curtain
สินค้าที่ขาย : ผ้าม่าน
เลขที่บูธ : A027,A028,A029,A059
เลขเสา : 51-52

บริษัท : ส.สหรัฐเฟอร์นิเจอร์

แบรนด์ : ส.สหรัฐเฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์
เลขที่บูธ : A030,A031,A060,A061
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ส.สหรัฐเฟอร์นิเจอร์

แบรนด์ : ส.สหรัฐเฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์
เลขที่บูธ : A030,A031,A060,A061
เลขเสา : 51-52

บริษัท : Home at heart

แบรนด์ : Home at heart
สินค้าที่ขาย : Bean Bag รูปตุ๊กตาสัตว์
เลขที่บูธ : A032
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : Home at heart

แบรนด์ : Home at heart
สินค้าที่ขาย : Bean Bag รูปตุ๊กตาสัตว์
เลขที่บูธ : A032
เลขเสา : 51-52

บริษัท : อาร์ดีเซีย บจก.

แบรนด์ : อาร์ดีเซีย บจก.
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก indoor&outdoor
เลขที่บูธ : A033,A034,A063,A064
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : อาร์ดีเซีย บจก.

แบรนด์ : อาร์ดีเซีย บจก.
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก indoor&outdoor
เลขที่บูธ : A033,A034,A063,A064
เลขเสา : 51-52

บริษัท : ปิราเน่ เฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรี บจก.

แบรนด์ : ปีราเน่ เฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรี บจก.
สินค้าที่ขาย : โต๊ะทานข้าวหินอ่อน
เลขที่บูธ : A035,A036,A065,A066
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ปิราเน่ เฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรี บจก.

แบรนด์ : ปีราเน่ เฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรี บจก.
สินค้าที่ขาย : โต๊ะทานข้าวหินอ่อน
เลขที่บูธ : A035,A036,A065,A066
เลขเสา : 51-52

บริษัท : เจ.เอส.ยูไนเต็ด บจก.

แบรนด์ : เจ.เอส. ยูไนเต็ด บจก.
สินค้าที่ขาย : เบาะนั่งพื้นญี่ปุ่น เก้าอี้สุขภาพ แผ่นเจลรองนอนเย็น
เลขที่บูธ : A037,A038,A039
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เจ.เอส.ยูไนเต็ด บจก.

แบรนด์ : เจ.เอส. ยูไนเต็ด บจก.
สินค้าที่ขาย : เบาะนั่งพื้นญี่ปุ่น เก้าอี้สุขภาพ แผ่นเจลรองนอนเย็น
เลขที่บูธ : A037,A038,A039
เลขเสา : 51-52

บริษัท : แกรนด์ลิส บจก.

แบรนด์ : แกรนด์ดิส บจก.
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์
เลขที่บูธ : A040,A041,A070,A071
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : แกรนด์ลิส บจก.

แบรนด์ : แกรนด์ดิส บจก.
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์
เลขที่บูธ : A040,A041,A070,A071
เลขเสา : 51-52