คำที่เกี่ยวข้อง โต๊ะ

บริษัท : นาธาน โร้ดส์ ดีไซน์ บจก.

แบรนด์ : NATHAN RHODES DESIGN
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ โต๊ะ
เลขที่บูธ : B051,B052,B053
เลขเสา : 49-50
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : นาธาน โร้ดส์ ดีไซน์ บจก.

แบรนด์ : NATHAN RHODES DESIGN
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ โต๊ะ
เลขที่บูธ : B051,B052,B053
เลขเสา : 49-50

บริษัท : ฟูซิน เอ็นเตอร์ไพร์ซ บจก.

แบรนด์ : ฟูซิน เฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่ขาย : โต๊ะ เก้าอี้ โต้ะอาหาร
เลขที่บูธ : B069,B070,B103,B104
เลขเสา : 49-50
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ฟูซิน เอ็นเตอร์ไพร์ซ บจก.

แบรนด์ : ฟูซิน เฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่ขาย : โต๊ะ เก้าอี้ โต้ะอาหาร
เลขที่บูธ : B069,B070,B103,B104
เลขเสา : 49-50

บริษัท : สุวัฒนา เฟอร์นิเจอร์ หจก.

แบรนด์ : TIME Furniture
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ โต๊ะ
เลขที่บูธ : B081,B082,B083
เลขเสา : 49-50
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : สุวัฒนา เฟอร์นิเจอร์ หจก.

แบรนด์ : TIME Furniture
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ โต๊ะ
เลขที่บูธ : B081,B082,B083
เลขเสา : 49-50

บริษัท : เกรท ลีฟวิ่ง ดีไซน์ บจก.

แบรนด์ : เกรท ลีฟวิ่ง ดีไซน์ บจก.
สินค้าที่ขาย : เตียง โคมไฟ
เลขที่บูธ : C001,C002,C003,C004,
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เกรท ลีฟวิ่ง ดีไซน์ บจก.

แบรนด์ : เกรท ลีฟวิ่ง ดีไซน์ บจก.
สินค้าที่ขาย : เตียง โคมไฟ
เลขที่บูธ : C001,C002,C003,C004,
เลขเสา : 47-48

บริษัท : ไท เฟอร์นิเจอร์

แบรนด์ : ไท เฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่ขาย : ไม้สี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่ โต๊ะกลมแผ่นเดียว
เลขที่บูธ : C083,C084,C085,C121,
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ไท เฟอร์นิเจอร์

แบรนด์ : ไท เฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่ขาย : ไม้สี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่ โต๊ะกลมแผ่นเดียว
เลขที่บูธ : C083,C084,C085,C121,
เลขเสา : 47-48

บริษัท : เคบีเอ็น เฟอร์นิเจอร์ บจก.

แบรนด์ : เคบีเอ็น เฟอร์นิเจอร์ บจก.
สินค้าที่ขาย : โต๊ะ ตู้ เตียง
เลขที่บูธ : C090,C091
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เคบีเอ็น เฟอร์นิเจอร์ บจก.

แบรนด์ : เคบีเอ็น เฟอร์นิเจอร์ บจก.
สินค้าที่ขาย : โต๊ะ ตู้ เตียง
เลขที่บูธ : C090,C091
เลขเสา : 47-48

บริษัท : แม๊กซิม่า มาสเตอร์ บจก.

แบรนด์ : MAXIMA MASTER CO.,LTD
สินค้าที่ขาย : Furniture Built-In
เลขที่บูธ : D128,D129
เลขเสา : 45-46
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : แม๊กซิม่า มาสเตอร์ บจก.

แบรนด์ : MAXIMA MASTER CO.,LTD
สินค้าที่ขาย : Furniture Built-In
เลขที่บูธ : D128,D129
เลขเสา : 45-46

บริษัท : ST Luxury

แบรนด์ : ST Luxury
สินค้าที่ขาย : เตียง โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้TV
เลขที่บูธ : E093,E094
เลขเสา : 43-44
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ST Luxury

แบรนด์ : ST Luxury
สินค้าที่ขาย : เตียง โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้TV
เลขที่บูธ : E093,E094
เลขเสา : 43-44

บริษัท : ลัมเบอร์ไลม์ บจก.

แบรนด์ : SON'AMORE
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน
เลขที่บูธ : H029,H030,H063,H064
เลขเสา : 36-37
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ลัมเบอร์ไลม์ บจก.

แบรนด์ : SON'AMORE
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน
เลขที่บูธ : H029,H030,H063,H064
เลขเสา : 36-37

บริษัท : เลเธอร์มายน์ บจก.

แบรนด์ : เลเธอร์มายน์ บจก.
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์หนัง
เลขที่บูธ : J049,J050,J051
เลขเสา : 32-33
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เลเธอร์มายน์ บจก.

แบรนด์ : เลเธอร์มายน์ บจก.
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์หนัง
เลขที่บูธ : J049,J050,J051
เลขเสา : 32-33

บริษัท : เฟอร์นิสท์ อินดัสทรีส์ บจก.

แบรนด์ : NIIQ
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์
เลขที่บูธ : K001,K002,K003,K004,
เลขเสา : 30-31
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เฟอร์นิสท์ อินดัสทรีส์ บจก.

แบรนด์ : NIIQ
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์
เลขที่บูธ : K001,K002,K003,K004,
เลขเสา : 30-31

บริษัท : วรรณนิภา เฟอร์นิเจอร์

แบรนด์ : วรรณนิภา เฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์
เลขที่บูธ : K101,K102
เลขเสา : 30-31
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : วรรณนิภา เฟอร์นิเจอร์

แบรนด์ : วรรณนิภา เฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์
เลขที่บูธ : K101,K102
เลขเสา : 30-31

บริษัท : ไนซ์แอนโซลิค เคอคอเรชั่น บจก.

แบรนด์ : NICE&SOLID DECORATION CO.,LTD
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
เลขที่บูธ : A067,A068,A069
เลขเสา : 51-52
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : ไนซ์แอนโซลิค เคอคอเรชั่น บจก.

แบรนด์ : NICE&SOLID DECORATION CO.,LTD
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
เลขที่บูธ : A067,A068,A069
เลขเสา : 51-52

บริษัท : แฟนตาเซีย คิทเช่น แอนด์ เดคอร์ บจก.

แบรนด์ : Fantasia Kitchen&Décor Co.,Ltd.
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ไม้เพ้นท์ลาย
เลขที่บูธ : C076,C077,C078,C115,
เลขเสา : 47-48
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : แฟนตาเซีย คิทเช่น แอนด์ เดคอร์ บจก.

แบรนด์ : Fantasia Kitchen&Décor Co.,Ltd.
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ไม้เพ้นท์ลาย
เลขที่บูธ : C076,C077,C078,C115,
เลขเสา : 47-48

บริษัท : เฟอร์-ไนน์

แบรนด์ : เฟอร์-ไนน์
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
เลขที่บูธ : E061,E062,E063,E064,
เลขเสา : 43-44
ตำแหน่ง Booth

บริษัท : เฟอร์-ไนน์

แบรนด์ : เฟอร์-ไนน์
สินค้าที่ขาย : เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
เลขที่บูธ : E061,E062,E063,E064,
เลขเสา : 43-44